Không đóng cửa sổ

Quên đóng cửa sổ nhà trên tầng liền bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một nhà dân quên không đóng cửa sổ trên tầng bị 2 đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản.