Khối thi đua công đoàn ngành

Khối thi đua CĐ ngành Hải Phòng: Triển khai 9 nhiệm vụ chính năm 2021

Mai Dung |

Ngày 9.3, Khối thi đua công đoàn ngành thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Khối thi đua CĐ ngành Trung ương khảo sát tại CĐ Y tế Việt Nam

Tiến Hưng |

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã tiến hành khảo sát tại Công đoàn Y tế Việt Nam theo chương trình công tác của Khối trong năm 2020.