Khởi nghĩa Yên Bái

Ngày đầu năm mới, nhớ Nguyễn Thái Học và tinh thần bất diệt của khởi nghĩa Yên Bái

Long Nguyễn |

Mùng 1 Xuân Giáp Thìn, nhằm đúng 10.2.2024 dương lịch, là ngày kỉ niệm 94 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái đầy bi tráng.

91 năm khúc tráng ca hào hùng cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Long Nguyễn - Văn Đức |

Khởi nghĩa Yên Bái tuy không thành công nhưng đã có ảnh hưởng rộng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi cả nước và Đông Dương.