Khó khăn do dịch bệnh

Thí điểm tăng học phí trường công: Sẽ thiệt thòi cho "con nhà nghèo"?

QUANG ĐẠI |

Phát triển giáo dục cần được bảo đảm nguồn kinh phí, nhưng việc tăng học phí không hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những học sinh là con em gia đình lao động nghèo, thu nhập thấp.

Giáo viên mầm non tư thục Nghệ An sẽ được hỗ trợ

QUANG ĐẠI |

Hàng nghìn giáo viên mầm non tư thục ở Nghệ An sẽ được nhận hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỉ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.