Khí điện đạm Cà Mau

Công đoàn tổ chức Diễn đàn chính sách lao động nữ

Hải Anh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức diễn đàn về chính sách lao động nữ cho toàn thể nữ lao động, Công ty thành viên PPC, Minimart cùng đối tượng là vợ cán bộ công nhân viên đang sống tại Khu nhà ở Khí Điện Đạm Cà Mau.