khát vọng hùng cường

"Xây dựng và phát triển đất nước là vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ"

Thiều Trang |

"Tất cả các bạn trẻ đều cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì sớm hay muộn chúng ta sẽ đạt được một Việt Nam phát triển và thịnh vượng như chúng ta mong muốn" - đó lời bộc bạch của TS Đoàn Quang Huy - giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), thành viên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA).

Hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường: Tầm nhìn từ Bản Tuyên ngôn Độc lập 1945

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước quốc dân, đồng bào trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2.9.1945 đã mở sang một trang mới cho lịch sử dân tộc, khởi dựng cơ đồ đất nước đến khát vọng trở thành quốc gia - dân tộc hùng cường.

Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam

Vương Trần |

Ngày 28.1, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về vấn đề "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo khởi nghiệp".

Văn phòng Chính phủ cần dự báo các tình huống nhạy cảm, ứng phó phù hợp

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, dự báo tình huống các vấn đề nhạy cảm để có sự ứng phó phù hợp, chủ động, đón thời cơ.

Việt Nam là biểu tượng vì hoà bình, luôn nuôi dưỡng khát vọng hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp mặt với hơn 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chiều 30.7, tại Hà Nội.