Khảo sát Xu hướng tuyển dụng

Những ngành có triển vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất đầu năm 2022

Quế Chi |

Triển vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất trong quý I,II.2022 tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán sỉ, bán lẻ và thương mại, công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, sản xuất và chế biến chế tạo, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và đời sống, và công nghệ cao.