khảo sát GV tiếng Anh

Tại sao Thanh Hóa phải khảo sát lại 1.180 giáo viên tiếng Anh?

Quách Du |

Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, do những năm trở lại đây, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn quá yếu kém. Vậy nên, tỉnh quyết tâm xây dựng đề án và tiến hành khảo sát lại để nâng cao chất lượng.