Khánh thành cầu vượt

Cầu vượt 560 tỉ nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt trước giờ G

Thế Kỷ |

Cầu vượt 560 tỉ nút giao Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô sẽ được thông xe vào ngày 28.8.2020.

Chính thức thông xe cầu vượt hơn 300 tỉ ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 10 tháng thi công, sáng 11.10, cầu vượt nút giao An Dương – đường Thanh Niên có mức đầu tư gần 312 tỷ đồng đã chính thức thông xe.