Khám xét chỗ ở

Có được khám xét chỗ ở khi người dân vắng mặt?

phương dung |

Công an đã đến khám xét nhà và nơi làm việc của tôi khi tôi vắng mặt. Như vậy có đúng không?

Làm thế nào để nhận biết về lệnh khám xét, bắt người?

Việt Dũng |

Thẩm quyền ra lệnh khám xét nơi ở hay bắt người phải được VKSND cùng cấp phê chuẩn mới được thực hiện lệnh này.