Khám chữa bệnh đúng tuyến

Điều kiện bệnh nhân được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Hoàng Nam |

Hiện nay có nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất là được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Để được hưởng mức này, bệnh nhân cần đáp ứng một số điều kiện về việc khám chữa bệnh đúng tuyến và trái tuyến BHYT theo quy định.

Cách xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế

Hà Lê |

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện khi bệnh nhân có yêu cầu hoặc có lý do chuyên môn chính đáng. Người bệnh có thể được nhận mức hưởng BHYT tối đa như khi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Đồng chi trả hơn 10,8 triệu đồng mới hưởng BHYT 5 năm liên tục

Hoàng Quang |

Từ ngày 1.7.2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục.

Từ 1.3: Thêm 3 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.3.2021, trong số 8 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến, có 3 trường hợp được bổ sung mới.

Khi nào được xem là khám, chữa bệnh đúng tuyến?

phương dung |

Bạn đọc có email ttuan9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm y tế và chuẩn bị đi chữa bệnh. Xin hỏi trường hợp nào được xác định là khám, chữa bệnh đúng tuyến?