khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán việc khám chữa bệnh của người dân ra sao?

ANH THƯ |

BHXH Việt Nam cho hay, khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), người dân sẽ được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ các chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT theo quy định, không bị giới hạn về tuổi tác, số ngày điều trị và tổng chi phí KCB BHYT.

Chi tiết mức hưởng khi thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng hoàn thiện. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm. Nếu như các năm 2009, độ bao phủ BHYT tế lần lượt đạt 57% thì đến hết năm 2021, độ bao phủ đã đạt khoảng 91% dân số.

Những trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến mới nhất

Phương Minh |

Dưới đây là trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến mới nhất năm 2022.

Giấy tờ cần chuẩn bị để được thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để được thanh toán trực tiếp.

Đề xuất bổ sung đối tượng được miễn chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là một trong những đối tượng được đề xuất bổ sung được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đi khám chữa bệnh không đúng tuyến làm thế nào để hưởng bảo hiểm y tế?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế khi không khám chữa bệnh đúng tuyến.

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu lên tuyến trên

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến trình tự thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu từ trung tâm y tế huyện lên tuyến trên.

Điều kiện và thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã đăng ký phần mềm Vssid và đăng ký cho con, số thẻ bảo hiểm y tế: HS4747423297xxx, hiện tại nơi khám bệnh ban đầu là trạm y tế mã 74-034. Nay tôi muốn thay đổi nơi khám bệnh ban đầu thành Bệnh viện Thủ Đức. Vậy tôi phải đăng ký lại ở đâu?

Có được thanh toán bảo hiểm y tế sau khi xuất viện?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chế độ thanh toán bảo hiểm y tế với người bệnh.

Hướng dẫn chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu lên tuyến trên.

Thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm y tế năm 2022

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang có nhu cầu chuyển tuyến bảo hiểm y tế. Vậy tôi cần chuẩn bị thủ tục gì để phù hợp với quy định hiện nay?

Hiểu đúng về 80% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả BHYT

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng hộ gia đình.

Chữa bệnh trái tuyến có được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến.

Khám chữa bệnh không đúng tuyến được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến chế độ hưởng bảo hiểm y tế khi không khám chữa bệnh đúng tuyến.

Điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với quân đội về hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là Đại tá quân đội về hưu, tôi có nguyện vọng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Quân y 17 tại Đà Nẵng được không? Trước khi nghỉ hưu tôi đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đây.

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn bạn đọc về việc thay đổi về nơi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu.

Xuất trình thủ tục gì để được hưởng bảo hiểm y tế khi khám trái tuyến?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thủ tục, giấy tờ khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến.

Quy định về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến các quy định về thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế.

Đi khám chữa bệnh trái tuyến được bảo hiểm y tế chi trả thế nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc bạn đọc về quy định chi trả bảo hiểm y tế khi người bệnh khám chữa bệnh trái tuyến.

Quy định về mức thanh toán bảo hiểm y tế không đúng cơ sở KCB ban đầu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc thanh toán bảo hiểm y tế không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.