Khaisilk bán lụa tàu

Trước khi cúi đầu xin lỗi, Hoàng Khải từng phát ngôn sốc về đạo đức kinh doanh

Bích Hà (t/h) |

Doanh nhân Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk nổi tiếng là người có những phát ngôn gây sốc trên Facebook, nhất là vấn đề văn hóa, đạo đức kinh doanh.