Khai thác vật liệu xây dựng

Những dòng sông... thương tật

XUÂN NHÀN |

Hầu hết những con sông lớn ở Bình Định đã và đang thành công trường khai thác vật liệu xây dựng. Trên dòng Lại Giang, chỉ đoạn ngắn kẹp giữa hai xã Hoài Đức và thị trấn Bồng Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn mà có tới năm doanh nghiệp thi nhau đào xới.