Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Ưu tiên cao hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, các nước nhất trí cho rằng, ASEAN cần duy trì tiếng nói chung đối với các vấn đề khu vực và quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, các nước nhất trí hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực cần được coi là ưu tiên cao.