Khai báo y tế trên giấy

Vì sao nên khai báo y tế điện tử thay vì khai báo trên giấy?

Thế Lâm |

Khai báo y tế điện tử đã được áp dụng trên địa bàn TPHCM từ ngày 26.4. Tuy nhiên, đối với nhiều cơ sở, doanh nghiệp, siêu thị, điểm giao dịch…, hiện việc khai báo y tế vẫn đang áp dụng khai trên giấy.