khách Trung Quốc tại Hải Phòng

Đình chỉ chương trình biểu diễn của hơn 2.100 người Trung Quốc

Mai Chi |

Thanh tra sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ chương trình biểu diễn của đoàn khách hơn 2.100 người Trung Quốc tại Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng ngày 20.12.