Khách tăng

Thành lập Liên minh kích cầu du lịch Thu Đông miền Bắc

Hoàng Quỳnh |

Ngày 18.10, tại TP.Hạ Long, Sở Du lịch Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng Hiệp hội Du lịch một số tỉnh khu vực Bắc - Trung - Nam, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, truyền thông đã tổ chức Lễ ký kết thành lập Liên minh kích cầu du lịch Thu Đông miền Bắc.