Kết quả xét nghiệm lần 3

Xét nghiệm lần 3, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hà |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2.