Kèn hồng

Những cuộc hẹn dưới tán kèn hồng

PHƯƠNG ANH |

Hàng trăm cây kèn hồng ở tỉnh Sóc Trăng đang nở hoa rực một góc trời. Đây cũng là thời điểm những cuộc hẹn được diễn ra dưới tán kèn hồng.