kê đơn điện tử

Năm 2021 sẽ kê đơn thuốc điện tử, hết cảnh bán thuốc tràn lan

Lệ Hà |

Kê đơn thuốc điện tử sẽ khắc phục tình trạng tái bán các loại thuốc chỉ được bán khi có đơn, thống kê, phân tích việc kê đơn nhằm truy suất nguồn gốc và trách nhiệm.