Kẻ bàng

Phát hiện thêm 58 hang động mới ở Phong Nha

Theo VnExpress |

Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) phát hiện thêm 58 hang động mới, một số hang có vỏ đạn và sân khấu văn nghệ từ thời chiến tranh.