Johnny Depp hẹn hò Joelle Rich

Nữ luật sư hẹn hò với Johnny Depp là ai?

MINH PHONG |

Johnny Depp đang hẹn hò với luật sư của mình, nhưng không phải Camille Vasquez mà là Joelle Rich.