JCB Platinum

Vietcombank và JCB ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB Platinum

Hữu Kiên |

Ngày 28.03.2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổ chức thẻ quốc tế JCB chính thức ra mắt sản phẩm thẻ Tín dụng quốc tế Vietcombank JCB Platinum.