Huyện Văn Lãng

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng dẫn đầu Cụm Thi đua số 2 năm 2020

Luân Văn Tuân |

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã được bình bầu là đơn vị dẫn đầu Cụm Thi đua số 2.