Hủy hoại tài dản

Tranh chấp đất đai, dùng búa tạ, máy múc phá nhà hàng xóm

QUANG ĐẠI |

Đang đi vắng, anh Nguyễn Duy Hữu (huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhận được điện thoại thông báo nhà đang bị phá. Anh Hữu trở về cấp báo với công an, lãnh đạo xã nhưng bất thành, ngôi nhà mới xây bị hàng xóm dùng máy múc phá dỡ.