Hữu Kiệm

Kỳ tích của xã 135 đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Hồng Sơn |

Hữu Kiệm – xã nghèo thuộc diện 135 là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay của huyện miền núi Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An về đích nông thôn mới (NMT). Đó là kỳ tích tạo sức lan toả cho phong trào xây dựng NTM toàn huyện.