Hưởng lương hưu qua VSSID

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 5 năm thì được mức hưởng như thế nào?

Hà Anh |

Anh Trần Ngọc Duy (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm. Do công ty gặp khó khăn, nên chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi. Vậy tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu tháng, mức hưởng như thế nào? 

Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu sau khi đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Đóng Bảo hiểm xã hội hơn 19 năm có được nghỉ hưu trước tuổi?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ sinh năm 1967

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về cách tính tuổi nghỉ hưu cho người lao động.

Năm 2022, đóng Bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Anh Thư |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu.

Đóng bảo hiểm hơn 29 năm có được hưởng lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng tỉ lệ lương hưu tối đa.

Thời hạn giải quyết hưởng lương hưu cho người lao động

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về thời gian nhận lương hưu sau khi toàn tất xong các thủ tục.

Đăng kí hưởng lương hưu tại nơi cư trú mới

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cho bạn đọc cách thức thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

Lao động nữ 54 tuổi có thể đóng một lần để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về cách thức được hưởng lương hưu theo quy định.

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động mới nhất

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin về tuổi nghỉ hưu sớm hơn đối với người lao động.

Cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu của lao động nam sinh năm 1963

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã tư vấn cho bạn đọc cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu sau hơn 30 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Chưa đến tuổi nghỉ hưu làm gì để đủ điều kiện hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng về sau.

Tham gia BHXH hơn 27 năm, làm gì để hưởng lương lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về việc tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu tối đa.

Lao động nữ sinh năm 1967 nghỉ hưu năm nào?

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc cách tính tuổi nghỉ hưu của lao động nữ.

Sinh năm 1966 làm gì để được hưởng lương hưu về sau?

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về việc tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu.

Cách thay đổi ngân hàng nhận lương hưu online, nhanh nhất

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc thay đổi ngân hàng nhận lương hưu hàng tháng của người dân.