Hướng dẫn thực hiện cách ly xã hội

Bãi bỏ ngay việc dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình

ANH THƯ-TRẦN KIỀU |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bộ ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19.