Hợp tác xã nông nghiệp

Giải pháp giúp ĐBSCL thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu

Bảo Nguyên |

Theo Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 – 2025 thì mỗi tỉnh sẽ có từ 3 - 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kết hợp mô hình kinh tế tuần hoàn để nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

Giải bài toán “giá thành cao - chất lượng thấp” của nông sản Việt

Lục Tùng |

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu – nước biển dâng không chỉ nhấn chìm đất sản xuất nông nghiệp mà còn dồn đẩy nông sản của Việt Nam vào thế chân tường: Chi phí cao – chất lượng kém. Để ứng phó với bất trắc này, không gì khác hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất lớn theo mô hình hợp tác xã (HTX).

Bí thư Thành ủy TPHCM: Hợp tác xã là mô hình nông nghiệp cứu cánh cho nông dân

MINH QUÂN |

Phải giúp bà con nông dân tự thành lập hợp tác xã (HTX) để tự cứu mình, nếu không sẽ bị kinh tế thị trường đào thải.