Họp mặt doanh nghiệp

Sóc Trăng: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở địa bàn TX Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Chiều ngày 23.4, tại hội trường Thị ủy, UBND TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Họp mặt doanh nghiệp tìm cách “giải cứu” hành tím cho người dân Vĩnh Châu

Thành Nhân |

Ngày 23.4, UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức họp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đại diện các doanh nghiệp đã đăng ký mua hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu.