Họp Hội đồng nhân dân

Nhà đầu tư tài trợ lập quy hoạch có bị ràng buộc gì không?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 15.7, kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã trả lời nhiều chất vấn của các đại biểu, trong đó có chất vấn liên quan về tài trợ lập quy hoạch.

Yên Bái thông qua 18 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Văn Đức |

Yên Bái – Qua 2 ngày làm việc, kì họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế -xã hội.

“Tàu cảnh sát đường thủy cạnh tàu cát tặc lộng hành không phải của Hà Nội”

VƯƠNG TRẦN |

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định tàu cảnh sát đường thủy ở cạnh tàu cát tặc đang lộng hành không phải của Hà Nội.

Hà Nội: Ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 15.3, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã có phiên giải trình liên quan đến việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố.