Hợp đồng 68

Đối tượng được ký hợp đồng 68

Minh Hương |

Hợp đồng 68 thực chất là loại hợp đồng được ký theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng của một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.