Họp báo Bộ Nội vụ

Hơn 66% thủ tục hành chính được thực hiện theo một cửa, một cửa liên thông

Phạm Đông |

Đến nay có 66,2% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, nâng cấp các cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp theo hướng đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Bộ Nội vụ đề nghị điều tra tiêu cực trong vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến nội dung báo chí phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường ở huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.