Hội Thiên văn Hà Nội

Sắp xuất hiện 4 hiện tượng thiên văn kì thú tại Việt Nam trong tháng 5

NHÓM PV |

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) sẽ có 4 hiện tượng thiên văn trong tháng 5. Trong đó, đáng chú ý là mưa sao băng Eta Aquarid.

Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kì thú tại Việt Nam trong tháng 4

NHÓM PV |

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) sẽ có 3 hiện tượng thiên văn trong tháng 4. Trong đó, đáng chú ý nhất là mưa sao băng Lyrids.

Ngoài mưa sao băng, còn 2 hiện tượng thiên văn thú vị xuất hiện trong tháng 4

AN AN |

Cuối tháng 4, người yêu thiên văn có thể quan sát hiện tượng mưa sao băng Lyrids.

Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam trong tháng 4

AN AN (THEO HAS) |

Theo Hội Thiên văn Hà Nội HAS, trong tháng 4 năm 2022, người yêu thiên văn có thể quan sát 3 hiện tượng. Trong đó đáng chú ý nhất là mưa sao băng xuất hiện vào cuối tháng.