Hội thi giáo viên dạy giỏi

Quy định về thi dạy giỏi năm 2024, giáo viên tuyệt đối không được dạy thử

TRÀ MY |

Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục. Dưới đây là một số quy định khi tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi thầy cô cần chú ý.

Đối tượng nào được tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi?

Hồng Nhung |

Đối tượng được tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi được quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT, dưới đây là thông tin chi tiết.

Hội thi giáo viên dạy giỏi có bắt buộc phải tham gia không?

Hồng Nhung |

Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT nêu rõ mục đích và nguyên tắc của Hội thi giáo viên dạy giỏi.