Hội thảo quốc gia

Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân |

Sáng 7.6, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Hội thảo Quốc gia dự báo phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, là một loại giặc "nội xâm"

Vương Trần |

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi,… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc “nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm. 

Thuyết phục người lao động bằng diện mạo mới của công đoàn

Bảo Hân – Quỳnh Chi |

Trước bối cảnh mới, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới, chỉnh đốn mình, phải thuyết phục người lao động bằng diện mạo mới của công đoàn. 

Hội thảo khoa học 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông |

Sáng 11.11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sách giáo khoa do ngân sách chi trả sẽ được số hóa để sử dụng miễn phí

HUYÊN NGUYỄN |

Để phát triển giáo dục mở, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc tập trung kêu gọi để xây dựng được hệ thống học liệu mở, ví dụ sách giáo khoa do ngân sách chi trả cũng phải là tài liệu mở, đưa lên mạng, để người học sử dụng miễn phí.