Hội thẩm Tòa án nhân dân quận

Đề nghị tăng mức bồi dưỡng cho Hội thẩm nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp thứ 28, chiều 13.12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Hội đồng nhân dân quận có quyền giải tán Hội đồng nhân dân phường

Quế Chi (T/H) |

Điều 47 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận như sau: