Hội nghị Văn hóa

Chặn thông tin xấu độc từ gốc, không đợi tràn lan trên mạng mới dọn rác

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, vừa qua, các cơ quan đã có những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc. Thời gian tới, Bộ sẽ hướng đến chủ động ngăn chặn từ gốc, chứ không đợi thông tin tràn lan trên mạng xã hội rồi mới ngăn chặn.

Nhiều địa phương chưa bố trí cán bộ ngành văn hóa đúng năng lực, sở trường

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nêu rõ, hiện nhiều địa phương chưa bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường đảm nhận vai trò của người cán bộ ngành văn hóa.

Văn hoá là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Th.S Lý Viết Trường (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN) |

Văn hóa là sức mạnh tinh thần, là nền tảng quan trọng của xã hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (tháng 11.1946), Bác Hồ đã chỉ rõ: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Nhận thức đúng, hành động đúng

Hương Mai |

Sau hơn 6 tháng thực hiện các chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã triển khai một cách bài bản, khoa học, quyết liệt và đến nay đã có sự chuyển biến ban đầu.

Văn hóa - Ánh sáng soi đường hành trình dân tộc

Nguyễn Thụy Kha |

Kết quả mà Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 mang lại và khiến chúng ta có thêm nhiều hy vọng trong tương lai phát triển của đất nước.

Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam

Thanh Hà |

Hội nghị về công tác ngoại giao văn hóa được tổ chức nhằm quán triệt chủ trương đường lối về lĩnh vực đối ngoại, văn hóa và công tác ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước; đồng thời phổ biến nội dung Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30.11.2021.

Nhận thức đúng vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hoá

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng. Một nội dung được người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh: Cần phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” hướng tới Hội nghị Văn hóa

Hương Mai |

Ngày 16.11, Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 24.11.2021, triển lãm mở cửa tại Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công tác quản lý và hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần theo kịp đời sống văn nghệ của đất nước

Việt Văn (thực hiện) |

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật T.Ư là một người năng động, trong nhiều vai trò khác nhau từ nhà phê bình, đến nghệ sĩ sáng tác và ở lĩnh vực nào, ông cũng để lại những dấu ấn riêng. Một cuộc trò chuyện với ông trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 11.2021.

Chủ động tiếp nhận văn hoá trong bối cảnh mới

Nhà phê bình văn học MAI ANH TUẤN |

Khi nhìn lại một số hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực xây dựng, phát triển con người qua 35 năm đổi mới, Dự thảo báo cáo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, dự kiến diễn ra ngày 24.11 tới đây, thừa nhận đã có hiện tượng “nhập siêu văn hóa kéo dài” và “một bộ phận cán bộ, nhân dân có tâm lý sính ngoại, tiêu dùng sản phẩm văn hóa cũng như tiếp nhận lối sống thiếu chọn lọc, ảnh hưởng đến việc giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc”. Thực tế gây nhiều lo lắng này có lẽ cần đến những quyết sách và hành động cụ thể mới phần nào đem đến thay đổi theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp hơn.

Tích lũy hành trang văn hóa đủ đầy để tự tin bước vào tương lai

Nhà văn Bùi Việt Thắng |

Trong Diễn văn khai mạc đọc tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (diễn ra tại Hà Nội, 24.11.1946), Hồ Chủ tịch khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.