Hội nghị trung ương lần thứ 7 khóa XII

Quá trình công tác của tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Xuân Hải |

Sáng 9.5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.