Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Phú Yên: Cần phát triển hài hoà công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ du lịch

Thiên Bình |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, hôm nay (11.6.2022), Đoàn giám sát Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về chương trình “Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chủ trì có ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Phạm Đại Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XII

B.T.S |

Chiều 6.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Xuân Hải |

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6.10.

Thông cáo về ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

B.T.S |

Chiều 5.10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Từng đồng chí Ủy viên Trung ương phải chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín

Xuân Hải |

“Chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín” – là một trong những qui định được nêu trong Dự thảo tờ trình của Bộ Chính trị về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Kiên quyết chống biểu hiện hứa suông, nói không đi đôi với làm

B.T.S |

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có “Quy định về trách nhiệm nêu gương  của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Từng đồng chí Ủy viên phải gương mẫu, nghiêm khắc với bản thân

B.T.S |

Ngày 2.10, tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một Quy định mới về đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Dự thảo Quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí Uỷ viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Tổng Bí thư: Phát triển kinh tế biển đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển

B.T.S |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII.

Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Xuân Hải |

Quy định trách nhiệm nêu gương của từng ủy viên được xây dựng theo nguyên lý: “Có xây có chống, xây trước chống sau”.