Hội nghị Trung ương 3

Bổ sung nhiều nội dung mới trong các quy chế, quy định của Đảng

Ái Vân |

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 7.2021, các đại biểu nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần |

Từ ngày 5.7 đến ngày 8.7.2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

. |

Sau 4 ngày làm việc, chiều 8.7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã bế mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 8.7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Chương trình làm việc ngày thứ 3, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 7.7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư 3: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Trung ương thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025

VƯƠNG TRẦN |

Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương sẽ nghiên cứu, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII dự kiến diễn ra từ 5-9.7, tại Hà Nội.