Hội nghị Trung ương 13

Hội nghị T.Ư 13 chưa xem xét các trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII

Gia Hân - Vương Trần |

Hội nghị Trung ương 13 (Khoá XII) chưa xem xét các trường hợp nhân sự quá tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Văn phòng Trung ương Đảng |

Chiều 9.10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo quan trọng này.

Trung ương thống nhất cao đề xuất của Bộ Chính trị về nhân sự khoá XIII

Nguyễn Hoàng - Vương Trần |

Kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Hội nghị Trung ương 13: Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khoá XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9.10.

Ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII, Trung ương đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 13

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 13

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 13 khoá XII đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Trong nhiều nội dung, tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.