Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thảo luận 5 nội dung lớn

Bảo Hân |

Sáng 19.5, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 27 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

"Công tác nghiên cứu của Tổng liên đoàn phải ra được sản phẩm cụ thể"

Bảo Hân |

Hà Nội - Công tác nghiên cứu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải ra được sản phẩm cụ thể, ứng dụng phục vụ cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn. 

Phải thể hiện vai trò chủ động, phối hợp, đề xuất của công đoàn

Bảo Hân |

Ngày 2.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 (khoá XII) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Công tác đào tạo cán bộ công đoàn là một trong những nội dung được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Đề xuất miễn đoàn phí Công đoàn nếu lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Bảo Hân |

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề xuất bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Sẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân |

Sáng 22.6, thực hiện chương trình làm việc năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13 (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì.