Hội nghị công chức

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Tuấn Vũ |

Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

Viện KSNDTC tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ

Nguyễn Vui |

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và triển khai công tác năm 2021.