Hội đồng Lý luận Trung ương

Góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất

Ái Vân |

Ngày 2.5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 9 dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, theo TTXVN.

Tổ chức kết nạp đoàn viên “Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”

Kiều Vũ |

Để kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2024), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp này. Trong đó có nội dung tổ chức kết nạp đoàn viên “Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”. Kế hoạch do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.

50 năm Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam

Việt Văn (lược thuật) |

Hội thảo khoa học toàn quốc Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển đã diễn ra sáng 12.12.2023 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã phát biểu: Chúng ta có quyền tự hào và trân trọng về những thành tựu rất quan trọng của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nói chung, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng.

Đánh giá thực trạng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước thống nhất

Huyền Chi |

Ngày 12.12, Hội thảo khoa học toàn quốc "Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo" diễn ra tại Hà Nội.

Quảng Ninh nên tính làm các đô thị dọc biên giới, miền núi và mỏ than

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây là đề xuất của GS.TS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - tại Hội thảo cấp quốc gia “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn” diễn ra sáng 18.11 ở Hạ Long. Hội thảo do Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Thảo luận về một số vấn đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thu Giang |

Ngày 30.9, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 8 do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

An ninh mạng có vai trò lớn nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Cát Tường |

Theo TS. Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, bảo mật, an ninh mạng và an toàn thông tin sử dụng kỹ thuật mật mã sẽ ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của các quốc gia.

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu. Là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển nhà nước trên thế giới, đã được Đảng ta cân nhắc kỹ lưỡng.

Chuẩn bị cơ sở lý luận, thực tiễn tổng kết 40 năm đổi mới đất nước

Ái Vân |

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Chương trình KX 04/21-25 gắn liền với nhiệm vụ tổng kết 40 năm công cuộc đổi mới của đất nước và là chương trình đặt nền móng rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị những cơ sở lý luận và thực tiễn, bổ sung hoàn thiện về cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tại mốc quan trọng Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Ban Bí thư tặng thưởng 17 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ái Vân |

Hà Nội - 17 tác phẩm, trong đó có một tác phẩm thuộc thể loại lý luận văn học được nhận tặng thưởng của Ban Bí thư cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2020).

Ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 12.9, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng.

Công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương

Phạm Đông |

Chiều 6.8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Xử lý tiêu cực trong án tham nhũng còn rất ít, chưa tương xứng thực trạng

VƯƠNG TRÂN |

Giữa tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau, thực tế trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực. Tuy nhiên, kết quả phát hiện và xử lý tiêu cực còn rất ít, chưa tương xứng với thực trạng đang diễn ra.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Tùng Giang |

Ngày 16.6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Hội thảo nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ và sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các văn kiện Đại hội XIII; đề xuất những giải pháp xây dựng, triển khai kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Hà Nội, ngày 17.4.