Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

ASEAN vẫn được coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất

Vũ Long |

Báo cáo khảo sát tâm lý kinh doanh lần thứ 6 của Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN cho biết: ASEAN vẫn được coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất.