Học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng bao hàm những triết lý sâu xa, có nội dung toàn diện, hệ thống mang giá trị định hướng sâu sắc đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức đã trở thành nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của Đảng trong hơn 90 năm qua.

Đà Nẵng: Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà tổ chức hội nghị sinh hoạt Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (1870 -2020)

Kiều Vũ |

Làm cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao,  cống hiến vĩ đại đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới là một trong những nội dung Liên đoàn Lao động Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22.4.1870 - 22.4.2020).

Longform: "Tiếng hát con tàu" trong lồng ngực của người giáo viên năm 1959

Nguyễn Hà - Phương Anh - Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Những ngày cuối tháng 8, bên chén trà thơm vùng Tây Bắc, thầy giáo ở tuổi 90 nhưng hãy còn khỏe mạnh, tinh anh tiếp chúng tôi trong 1 căn phòng – nơi ông đọc sách, đọc báo, học Tiếng Anh hàng ngày. Ông là một trong 860 giáo viên đi theo tiếng gọi của Bác, từ miền xuôi lên Tây Bắc để “thử lửa” trong hành trình mang tri thức, giáo dục đến đồng bào miền núi.