Học sư phạm

Vẫn thiếu giáo viên, tại sao tốt nghiệp sư phạm không xin được việc?

TUỆ NHI |

Hiện nay tỉ lệ tuyển dụng sinh viên ngành sư phạm ra trường khá thấp, trong khi đó tại một số địa phương tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang diễn ra. Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm.