Học sinh trường chuyên

Hãy có góc nhìn công bằng với trường chuyên

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ |

Hiện nay, nhiều người có suy nghĩ và góc nhìn chưa công bằng với trường chuyên, thậm chí đòi tẩy chay trường chuyên.

"Trường chuyên không phải đào tạo gà nòi mà phải đào tạo nhân tài"

Đặng Chung |

Theo các chuyên gia, hiện nay cần đổi lại triết lý đào tạo đối với trường chuyên. Theo đó, trường chuyên không phải đào tạo "gà nòi" mà phải đào tạo những nhân tài có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, hoài bão để phụng sự đất nước.

Mô hình trường chuyên lớp chọn: Thay đổi tư duy để trở nên ưu việt

Thiều Trang |

Bên cạnh những ưu điểm dễ thấy, mô hình giáo dục trường chuyên, lớp chọn tại Việt Nam đã và đang bộc lộ nhiều bất cập. Vậy làm thế nào để mô hình này phát huy được hiệu quả và trở nên ưu việt trong thời gian tới?